1
การทำศัลยกรรมจมูก หรือที่เราเรียกกันสั้นๆ ว่า เสริมจมูกนั้น คือการศัลยกรรม ตกแต่งเสริมความงามบริเวณจมูกนั่นเอง โดยส่วนมากแล้วเราจะรู้ว่าการศัลยกรรมจมูก

Comments

Who Upvoted this Story

What is Pligg?

Pligg is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments